Bestyrelse

Formand: Olejann Malchau (formand i TKZ)

Nyvej 12, Kirkebyen, 4540 Fårevejle

tlf. 96 73 30 00, e-mail: olejann@malchau.dk

Næstformand:  Benny Hansen (formand i BFM)

Litorinaparken 164, 2680 Solrød Strand

tlf. 60 58 43 43, e-mail: formand@bfm1992.dk

Sekretær: Janne Birkedal

Fjordgårdsvej 21, 4750 Lundby

tlf. 53671121, e-mail: info@bodywell.dk

Kasserer: Frede Christensen

Havfruevej 8, 2730 Herlev

tlf. 44 84 02 41, e-mail: frede@frede.se

Bestyrelsesmedlem: Henrik Reinholdt (formand i PA)

Plejlen 43, 8800 Viborg

tlf. 70 25 25 09, e-mail: hr@aku-net.dk

Bestyrelsesmedlem: Vinnie Ladefoged Jensen

Koldingvej 98, Dybvadbro, 6040  Egtved

tlf. 75 55 49 48, e-mail: vinnie@gertvinnie.dk

 

RABforums repræsentanter i SRAB, Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling:
Olejann Malchau
Benny Hansen
Vinnie Ladefoged Jensen
Suppleant: Anja Funder (PA)

RABforums repræsentant i SRAB udvalgene:
“Det Rådgivende udvalg” : Olejann Malchau.
“Det Internationale udvalg” og “Forskningsudvalget”