Bestyrelse

Formand: Olejann Malchau (formand i TKZ)

Nyvej 12, Kirkebyen, 4540 Fårevejle

tlf. 96 73 30 00, e-mail: olejann@malchau.dk

Næstformand:  Benny Hansen (formand i BFM)

Litorinaparken 164, 2680 Solrød Strand

tlf. 60 58 43 43, e-mail: formand@bfm1992.dk

Sekretær: Birte Nielsen (formand i PA)

Bytoftevej 14, Slimminge, 4100 Ringsted

tlf. 56 87 90 10, e-mail: bn@birtenielsen.dk

Kasserer: Frede Christensen

Havfruevej 8, 2730 Herlev

tlf. 44 84 02 41, e-mail: frede@frede.se

Bestyrelsesmedlem

Vinnie Ladefoged Jensen

Koldingvej 98, Dybvadbro
6040 Egtved

tlf. 75 55 49 48 e-mail: vinnie@gertvinnie.dk

 

 

RABforums repræsentanter i SRAB, Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling:

Olejann Malchau

Benny Hansen

Birte Nielsen

Vinnie Ladefoged Jensen

Suppleant: Anja Funder (PA)

 

RABforums repræsentant i SRAB udvalgene “Det Rådgivende udvalg”, “Det Internationale udvalg” og “Forskningsudvalget”: Birte Nielsen