Hvad er en RAB-behandler?

Hvilke fordele har du som klient ved at søge en RAB-godkendt behandler?
  • Behandleren er medlem af en forening, der er godkendt som registreringsansvarlig af Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Alle foreninger, der er medlem af RAB forum, er registreringsgodkendte.
  • RAB-godkendte behandlere skal efterleve regler for God Klinisk Praksis.
  • Registreringsgodkendte foreninger har et klagenævn, der opfylder alle betingelser for at behandle klagesager fra klienter eller medlemmer.
  • Registreringsloven stiller meget høje krav til klageadgang og foreningernes behandling af samme.
  • Der er garanti for, at RAB-godkendte behandlere minimum opfylder et uddannelseskrav som beskrevet i registreringsloven (min. 660 timer), eller, for enkeltes vedkommende, har en ældre grunduddannelse og dertil en mangeårig erfaring. (Sidstnævnte jf. lovens ‘overgangsordning’, der udløb i juli 2006).
  • Der er garanti for, at RAB-behandleren fortløbende vedligeholder og ajourfører sin faglige viden i form af efteruddannelse.
  • Forsikringsselskaberne stiller krav om, at behandleren er RAB-godkendt, hvis selskabet skal dække udgifterne til behandling.

RAB-godkendte akupunktører og zoneterapeuter kan behandle “danmarks” medlemmer, og disse kan få tilskud fra “danmark”. RAB står for Registreret Alternativ Behandler