Danske kinesiologer

Foreningens formål er at:

  • repræsentere medlemmerne i faglige spørgsmål og varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder
  • udbrede kendskab til mulighederne i kinesiologi
  • godkende kinesiologiske uddannelser
  • sørge for at medlemmerne løbende vedligeholder og opdaterer deres faglige viden
  • vedtage etiske regler
  • være samlet kommunikationsorgan for de professionelle medlemmer
  • varetage og administrere lov om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere (RAB).*