Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi (tkz)

tkz®foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og politiske interesser i henhold til de gældende lovgivninger inden for området, samt at virke for en stadig højnelse af den faglige standard. Endvidere at udbrede kendskabet til zoneterapi og arbejde for anerkendelse heraf.

læs mere: https://tkz.dk/