Praktiserende Biopater, Naturopather ibm og Phytoterapeuter