Styrelsen for Patientsikkerhed

RAB forum er repræsenteret i møder mm. i Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB) som følger:

I selve Rådet
  • Anette Hansen, Formand for RAB forum
  • Lotte Odsgaard, Næstformand for RAB forum
  • Benny Hansen, Kasserer i RAB forum
  • Lene Rohde, Sekretær i RAB forum


Det Rådgivende udvalg

  • Anette Hansen, Formand for RAB forum
  • Lene Rohde, Sekretær i RAB forum

Det Internationale udvalg og Forskningsudvalget

  • Vibeke Sørensen, Formand for Danske Kinesiologer
  • Benny Hansen, Suppleant, Kasserer i RAB forum