Velkommen til RABforums hjemmeside

RABforum er en paraplyorganisation, der udelukkende består af registreringsansvarlige brancheforeninger,  godkendte af Sundhedsstyrelsen.
Medlemmer er:

  • Praktiserende Akupunktører (PA)
  • Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi (tkz)
  • Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage (BFM)
  • Foreningen af Kranio-sakral og Kropsterapeuter (FKK).

Registreringsgodkendte behandlere, der er medlem af registreringsgodkendte brancheforeninger – og dermed er behandlere, som opfylder kravene i lov nr. 351 af 19. maj 2004 om den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere –  og derfor må benytte den beskyttede titel “Registreret Alternativ Behandler, RAB”.

  • Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til behandling udført af RAB-registrerede akupunktører og zoneterapeuter.

På denne baggrund har vi valgt at lukke henvisningslisten til de registrerede behandlere og alene henvise til de enkelte foreningers hjemmesider, da det er her, det skal sikres, at de gældende  betingelser for medlemmerne overholdes.

På denne hjemmeside kan du finde generel information om RABforum, som blev stiftet i april 2005 og om lovgivningen på området.