Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte interne udvalg, der støtter bestyrelsen og arbejder med specifikke emner.

Det kan eksempelvis være et medieudvalg, der arbejder for at sikre, at RAB forum får den korrekte opmærksomhed.

Formålet med arbejdet er at:

  • Udbrede kendskabet og øge tilliden til RAB-registreringsordningen i befolkningen, blandt politikere og i pressen
  • Sikre at RAB forums hjemmeside fungerer
  • Udbrede kendskabet til RAB forum
  • Hverve nye medlemmer til organisationen
  • Sikre at RAB forum anvender de sociale medier korrekt