Fordele

Hvilke fordele har du ved at søge en RAB godkendt behandler?

  • Behandleren er medlem af en forening, der er godkendt som registreringsansvarlig af Sundhedsstyrelsen.
  • Alle foreninger, der er medlem af RABforum, er registreringsgodkendte.
  • RAB godkendte behandlere skal efterleve regler for god klinisk praksis.
  • Registreringsgodkendte foreninger har et klagenævn, der opfylder alle betingelser for at behandle klagesager fra klienter eller medlemmer. Registreringsloven stiller meget høje krav til klageadgang og foreningernes behandling af samme.
  • Der er garanti for, at RAB godkendte behandlere minimum opfylder et uddannelseskrav som beskrevet i registreringsloven (min. 660 timer), eller, for enkeltes vedkommende, har en ældre grunduddannelse og dertil en mangeårig erfaring. (Sidstnævnte jf. lovens ‘overgangsordning’, der udløb i juli 2006)
  • Der er garanti for, at RAB behandleren fortløbende vedligeholder og ajourfører sin faglige viden i form af efteruddannelse.
  • Forsikringsselskaberne stiller krav om, at behandleren er RAB godkendt, hvis selskabet skal dække udgifterne til behandling.
  • Sygeforsikringen “danmark”
  • RAB-godkendte akupunktører / registrerede akupunktører kan behandle “danmarks” medlemmer, og disse kan få tilskud fra “danmark”.

RAB-godkendte zoneterapeuter / registrerede zoneterapeuter kan behandle “danmarks” medlemmer, og disse kan få tilskud fra “danmark”.

RAB-behandler = Registreret Alternativ Behandler.