Dansk Akupunktur Union

DAU blev stiftet i Thisted 1. juli 1995. DAU er en faglig forening for akupunktører, stiftet i 1995

ZoneConnection (ZCT)

ZCT

ZCT er en forkortelse for Zoneconnection Terapeutforening Foreningens medlemmer er færdiguddannede zoneterapeuter, massører, akupunktører, kranio sakral terapeuter, EFTMR terapeuter og ERT terapeuter- Foreningen har til formål at varetage medlemmernes faglige interesser. læs mere: www.zct.dk

Danske kinesiologer

Danske kinesiologer

Foreningens formål er at: repræsentere medlemmerne i faglige spørgsmål og varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder udbrede kendskab til mulighederne i kinesiologi godkende kinesiologiske uddannelser sørge for at medlemmerne løbende vedligeholder og opdaterer deres faglige viden vedtage etiske regler være samlet kommunikationsorgan for de professionelle medlemmer varetage og administrere lov om Brancheadministreret Registreringsordning for […]

Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører

Foreningens formål er at organisere uddannede og studerende fysiurgiske massører i Danmark samt udbrede kendskabet til massagens virkning og derigennem at fremme kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og aktiviteter læs mere: https://frfm.dk/

FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

FDZ

FDZ varetager medlemmernes faglige og økonomiske interesser og arbejder for en stadig højnelse af den faglige standard i branchen. FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter blev dannet i 1983. Registreringsansvarlig forening i henhold til RAB-ordningen indenfor: akupunktur, kranio-sakralterapi, massage og zoneterapi.

Kranio Sakral og Kropsterapi Danmark

En brancheforening for uddannede Kranio Sakral- og Kropsterapeuter. Foreningen optager også medlemmer der er under uddannelse. Medlemskab sikrer mulighed for RAB-registrering, overholdelse af faglige retningslinjer, samt klageadgang læs mere: https://kraniodanmark.dk/

Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage (BFM)

Foreningen af fysiurgiske Massører

Vi er en brancheforening for Fysiurgisk Massage og blev dannet i 1992. Det var den første forening af den art og vores formål er at fremme den fysiurgiske massages nyttevirkning og sikre os en faglig og professionel behandling. læs mere: https://bfm1992.dk/

Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi (tkz)

TKZ

tkz®foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og politiske interesser i henhold til de gældende lovgivninger inden for området, samt at virke for en stadig højnelse af den faglige standard. Endvidere at udbrede kendskabet til zoneterapi og arbejde for anerkendelse heraf. læs mere: https://tkz.dk/